Gminny Turniej Tenisa Stołowego

REGULAMIN

Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

Kamionka Wielka 2020 rok

Niedziela 01 marca 2020 r.

I.CEL turnieju:

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Kamionka Wielka,
 • wyłonienie najlepszych zawodników z terenu Gminy,
 • rozwijanie zainteresowań poprzez sport,
 • aktywne spędzenie czasu wolnego.

 

 1. ORGANIZATOR
 • Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej,
 • UKS Jedynka Kamionka Wielka,
 • Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Kamionce Wielkiej.

 

 1. TERMIN ROZGRYWEK
 • 01 marca 2020 roku (niedziela), godz. 10:00 – potwierdzenie udziału do godz. 09:50.

 

 1. MIEJSCE  ROZGRYWEK
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej.

 

 1. UCZESTNICY
 • Do udziału w turnieju zapraszamy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka,
 • Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 28 lutego br. lub pod nr tel. 018 445-60-17 w. 25

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK
 • Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego w grach indywidualnych.
 • Gry prowadzone będą do 2-ch zwycięskich setów /2:0, 2:1 /. Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów.

 

 1. NAGRODY I FINANSOWANIE
 • Miejsca 1 – 3 – statuetka, nagrody rzeczowe, dyplomy.
 • Finansowanie w ramach środków na realizację zadań w sferze kultury fizycznej.

 

 1. OBSADA SĘDZIOWSKA
 • Sędzia główny: Sławomir Poremba
 • Sędziowie pomocniczy – nauczyciele WF

 

 1. KIEROWNICTWO TURNIEJU

Przewodniczący RG LZS – Mariusz Popiela

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 • Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki. 
 • Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator. 
 • Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.  
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
 • Uczestnicy Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji ipromocji Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Kamionka Wielka oraz umieszczeniu zdjęć w artykule Gminnych Wieści i na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka.

 

                                                                               Za organizatorów:

           /-/ Mariusz Popiela

Odsłony: 503

Przydatne linki