Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone (dotyczy to w szczególności uczniów kończących szkołę).
 7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

Zasady korzystania z kącika czytelniczego

 1. Z kącika czytelniczego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki szkolnej.
 2. W kąciku czytelniczym można korzystać ze zbiorów bibliotecznych, księgozbioru podręcznego i czasopism.

 

Zasady wypożyczania książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje imię i nazwisko.
 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można książki prolongować na kolejny okres.
 3. Książki wypożyczone na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 4. Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach oraz biorący czynny udział w pracach bibliotecznych (Kółko biblioteczne, Klub czytelniczy) jednorazowo mogą wypożyczać większą liczbę książek.
 5. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich.

 

Zasady poszanowania książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 

Odsłony: 1158