O bibliotece

O bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.

„W bibliotece z książek na półkach

Trąbią słonie, kuka kukułka,

Kwitnie paproć, krzyczą Indianie,

Szumią żagle na oceanie.

W bibliotece znajdziesz wszystko,

to co chcesz:

Starą prawdę, mądrą bajkę,

piękny wiersz”.

Krystyna Wodnicka „W bibliotece”.

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.  Uczniowie korzystają z księgozbioru biblioteki  w celach dydaktycznych i wychowawczych lub rekreacyjnych.

Biblioteka szkolna jako Centrum Dydaktyczno - Wychowawczo - Informacyjne spełnia następujące  zadania:

*udostępnia książki i inne źródła informacji,

*tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

*rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

*organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną : konkursy czytelnicze, plastyczne, itp.

*organizuje, współpracuje i informuje o konkursach, spotkaniach autorskich, warsztatach w innych bibliotekach, ośrodkach informacji, ośrodkach kultury,  a także zachęca, pomaga i wspiera uczestników,

*współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami języka polskiego oraz opiekunami kółek czytelniczych - czego przykładem jest wzrastająca liczba wypożyczonych książek,

*prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, w trakcie których kształtują się umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zapotrzebowań i zainteresowań uczniów oraz postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego,

*opracowuje zbiory, prowadzi dokumentację biblioteki,

*przygotowuje wystawy książek  i obchodzi świętami związane z bibliotekami i czytelnictwem.

Biblioteka naszej szkoły posiada bogaty księgozbiór. Wśród nich lektury szkolne, liczne słowniki przedmiotowe, encyklopedie, leksykony, książki popularnonaukowe oraz literatura dla nauczycieli. Księgozbiór biblioteki szkolnej uzupełniany jest na bieżąco w pozycje lekturowe dla uczniów oraz nowości wydawnicze i czasopisma.

Prenumerujemy czasopisma:

* dla dzieci "Świerszczyk", „Kumpel”,

* młodzieży "Victor Junior",

* nauczycieli "Biblioteka w szkole" oraz „Wychowawca".

W bibliotece działa Kółko biblioteczne oraz Klub czytelniczy, które tworzą chętnie uczennice klas IV –VI szkoły podstawowej. Zapraszam uczniów klas  O-VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III gimnazjum, a także rodziców do odwiedzania naszej biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszam !!!

Nauczyciel bibliotekarz –  mgr Monika Kłębczyk.

"Książki są bramą... Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne …”

 Arturo Pérez-Reverte – "Królowa Południa".

Odsłony: 1812