KINO SZKOŁA 2019/2020

    

    W roku szkolnym 2019/2020, bierzemy udzial  w dziewiątej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła” – pozaszkolnej formy edukacji, wykorzystującej film i nowe media jako narzędzia wychowawcze i profilaktyczne.

Nadrzędnym celem zajęć w ramach programu „KinoSzkoła” jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, dlatego współpracę polecamy szczególnie Wychowawcom i Pedagogom szkolnym. Uczestnictwo w projekcie wzbogaci szkolne programy profilaktyczno - wychowawcze.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

Projekt „KinoSzkoła” adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich Nauczycieli i Wychowawców.

W priorytetowym dla nas cyklu społeczno-profilaktycznym, tytuły filmów dopasowane zostały do zagadnień, które powinny być poruszane przez Nauczycieli podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Na stronie www.kinoszkola.pl zamieszczone są pressbooki do wszystkich filmów prezentowanych w tegorocznej edycji "KinoSzkoły". Przed każdymi zajeciami filmowymi, nauczyciele otrzymają drogą mailową scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać w praktyce dydaktycznej.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Cykl społeczno-profilaktyczny i cykl filmowy alfabet 3D:

Przed projekcjami filmów w ramach tych dwóch cyklów przeprowadzona zostanie prelekcja, wprowadzaąca uczniów w dane zagadnienie.

Czas trwania zajęć: ok. 30 min prelekcji + czas trwania filmu

Odsłony: 358

Przydatne linki