Dbajmy o relacje z naszymi dziećmi....

Dbajmy o relacje z naszymi dziećmi....

Poczucie własnej wartości buduje się, rozwija, tworzy od wczesnego dzieciństwa.

Poczucie własnej wartości można wspierać, ale można też i niszczyć.

I jedno i drugie, można robić bardzo skutecznie...

Niestety.

I tak można odbudowywać, tworzyć na nowo poczucie własnej wartości, ale jak pisze Jesper Juul

"(...) poczucie własnej wartości zduszone w dzieciństwie daje się odbudować w dorosłym życiu tylko wielkim nakładem pracy i bólu"

(J.Juul., Rodzic jako przywódca stada, wyd. MiND, Podkowa Leśna 2017, s.132.)

 

Dbajmy o siebie!
Dziś.

Jutro.

Zawsze.

Odsłony: 106