„ Nie kupuj, adoptuj, reaguj”

 

Współpraca między Szkołą Podstawową w Świniarsku a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej- realizacja kampanii edukacyjnej „ Nie kupuj, adoptuj, reaguj”.

  W dniu 25 października 2017r w niecodziennym miejscu, bo w Gminnym Schronisku dla zwierząt w Wielogłowach, dzieci ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej dotarły do czworonogów z podarunkami oraz wrażliwym sercem przepełnionym troską o „braci naszych mniejszych”. Spotkanie to było podsumowaniem działań, jakie prowadziliśmy na świetlicy szkolnej. Naszą aktywność rozpoczęliśmy od 4 października, który jest Światowym Dniem Zwierząt. Nawiązaliśmy współpracę z Szkołą Podstawową w Świniarsku oraz z wolontariuszką i  koordynatorką akcji Panią Pedagog Małgorzatą Surowiak, która jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz poprawy losu zwierząt. W trakcie zajęć świetlicowych omawiane były tematy związane z kampanią edukacyjną „ Nie kupuj, adoptuj, reaguj”. Ważnym elementem były również prace plastyczne, plakaty, ulotki w wykonaniu naszych uczniów z hasłami, które nam dorosłym nasuwają refleksję nad naszym istnieniem. Przykładem niech będzie jedno z nich, „ Po co szukać życia na Marsie skoro nie umiemy szanować życia na ziemi...”
Wszystkie szkolne wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno organizatorów akcji jak mediów lokalnych, które były obecne na podsumowaniu kampanii. Nasi wychowankowie świetlicy godnie reprezentowali zarówno szkołę jak i gminę Kamionka Wielka w trakcie udzielania wywiadów i rozmów z dziennikarzami.  W tytule artykułu Gazety Krakowskiej znalazło się zdanie wypowiedziane przez naszą uczennicę Dorotę Jacak, która stwierdziła, że „ warto pomagać psom, bo one też mają uczucia tak jak ludzie”. Należy też wspomnieć o wywiadach udzielonych dla radia RMF max, Eska, Radio Kraków oraz gazetach Sądeczanin, Dziennik Polski 24 oraz informacji i naszych zdjęciach na stronie Internetowej Gminy Chełmiec. Wychowawcy świetlicy otrzymali od Wójta Gminy Chełmiec Pana Bernarda Stawiarskiego specjale podziękowania za zaangażowanie
i pracę edukacyjną na rzecz poprawy, jakości zwierząt. Nasze „ świetliczaki”, bo tak same się nazwały, otrzymały zaproszenie do tv Sądeczanin, aby poznać pracę dziennikarzy a w przyszłości może podjąć naukę w tym kierunku. Spotkanie w Gminnym Schronisku w Wielogłowach było bardzo ważną lekcją dla naszych dzieci. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że niezapomnianą. Edukacja to nie tylko realizacja podstawy programowej, ale wprowadzenie w świat odpowiedzialności, wrażliwości, wartości, troski o los mniejszych, słabszych. Opieka nad pupilem uczy dzieci postaw, które przydadzą im się w dorosłym życiu. Aby nasze działania nie były tylko jednorazową akcją apelujemy do wszystkich czytelników i mieszkańców gminy, aby nie byli obojętni na los bezdomnych psów i kotów.

Zdjęcia z wyjazdu

Pedagog szkolny
Małgorzata Wójs

 

https://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/nie-kupuj-adoptuj-reaguj-psy-tez-maja-uczucia-tak-jak-my-wideo
http://chelmiec.pl/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/wieloglowy-pomocowa-kampania-dla-bezdomnych-zwierzat,12616005/
http://chelmiec.pl/wiadomosc/to-juz-dwa-lata-gminnego-schroniska-dla-zwierzat-w-gminie-chelmiec
Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/wieloglowy-pomocowa-kampania-dla-bezdomnych-zwierzat,12616005/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica  szkolna stanowi integralną część wychowania szkolnego.

Świetlica rozpoczyna swoją pracę od godz. 6.30 do 16.00, uwzględniając potrzeby pracujących rodziców. W świetlicy przebywają dzieci oczekujące na zajęcia szkolne i po zajęciach, ale również i oczekujące na dodatkowe zajęcia ( gim. korekcyjna, logopedia, j.agielski).     

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych;
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, czytelniczej, proekologicznej;
Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Opieką wychowawczą w świetlicy szkolnej zostali objęci uczniowie dojeżdżający

 i rodziców pracujących. Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:
• Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
• Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
• Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
• Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.
• Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.
• Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę.

                                                                                                              mgr Małgorzata Wójs

Odsłony: 5829