Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

UBEZPIECZENIE NNW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

INFORMACJA UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI

BIURO UBEZPIECZEŃ COMPENSA W KAMIONCE WIELKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE,

IŻ OPŁATĘ ZA SKŁADKĘ NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI

WYNOSZĄCĄ 37 ZŁ/ OS  MOŻNA WPŁACAĆ OD DNIA 1.09.2020R. 

W BIURZE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KAMIONCE WIELKIEJ 548 (OBOK STACJI PKP)

8-16 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

PŁATNOŚĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2020R.

SKŁADKA OPŁACANA JEST ZA KAŻDE DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKOŁY.

ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY KAŻDY RODZIĆ DOKUNUJĄCY WPŁATY

MUSI ZŁOŻYĆ PODPIS  JAKO OPIEKUN PRAWNY DZIECKA.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI BĘDZIE MOŻNA

DOKONAĆ WPŁATY NA SPOTKANIACH RODZICÓW W SZKOLE, WE WRZEŚNIU.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT POD NUMERAMI TELEFONU

• 504820866 – JUSTYNA MACIASZEK • 690459343 - BIURO

W CELU OPŁACENIA SKŁADKI KONIECZNE SĄ POTRZEBNE INFORMACJE:

- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

- PESEL DZIECKA

- KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA

- PODPIS RODZICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

POLISA COMPENSA

ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ

Odsłony: 4333