Programowanie w języku "Python"

Szanowni Państwo!
W miesiącach wrzesień – październik planujemy przeprowadzenie zajęć z programowania dla uczniów klas 5-8. Tym razem tematem zajęć będzie programowanie w języku Python. (jestto język, w którym np. stworzono serwis Youtube). Tematyka dostosowana do wieku dzieci i ich umiejętności. Nauka Pythona prowadzona będzie od podstaw. Zajęcia planowane są raz w tygodniu w wymiarze 3 x 45 minut, dla grupy 10-15 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w ramach działalności Fundacji „Inventor”, a środki na organizację zajęć pochodzą z dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne. O uczestnictwie uczniów w zajęciach decyduje kolejność zgłoszenia. Nauka programowania rozwija u dzieci umiejętność logicznego myślenia oraz analitycznego podejścia do rozwiązywanych problemów. Jeżeli dzieci wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach otrzymają deklaracje zgłoszenia, do podpisu przez rodziców. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia.

Odsłony: 99

Przydatne linki