Konkwistadorzy byli to hiszpańscy zdobywcy Południowej Ameryki, Inii, a także Afryki. Ich nazwa wzięła się od hiszpańskiego terminu conquista. Oznacza to nic inne jak zdobycie, podbój. Konkwista była właśnie takim podobojem.

Nowe tereny po odkryciach Kolumba, Magellana, czy Da Gama stały się niezwykle łakomym kąskiem dla ówczesnych mocarstw. KOlonie zamorskie były źródłem prestiżu, ale też i ogromnych bogactw. Przyprawy i wcześniej nieznane rośliny, jak choćby pomidory i kakao świetnie nadawały się na handel i wymianę. Nowe tereny bogate też były w złoto, srebro i inne kruszce. W XV dopuszczalne było wciąż niewolnictwo. Handel niewolnikami, zwłaszcza z nowoodkrytych ziem był niezwykle ożywiony. Ze wszystkich tych powodów niezwykle chętnie podbijano nowe ziemie.

KOnkwiste uzasadniano podobnie, jak np: podoboje Krzyżaków, czy jeszcze wcześniej podoboje Cesartwa NIemieckiego. Chodziło tutaj o nawracanie niewiernych i uczenie katolicyzmu. KOnkwisatdorzy mieli ze sobą nieść kaganek oświaty i wiary. W rzeczywistości były to jedynie wyprawy zbrojne.