Lyla i Danni patrzą z niedowierzaniem jak ich bezpośredni przełożony wydaje na pewną śmierć dwóch Brytyjczyków, z czego jeden jest jego podwładnym?kobiety wychodzą ?Danni przynosi Lyli raport z sekcji zwłok Stevena i raport balistyczny kuli wyjętej z jego mózgu?Danni pyta koleżankę, a właściwie stwierdza, że Porter w tej sprawie z Iraku był niewinny?Lyla potwierdza przeglądając raport? następnie bierze obie teczki i wkracza do gabinetu Collinsa?zarzuca mu, że chce śmierci Johna?on pyta niewinnie, dlaczego miałby tego chcieć, więc ona pokazuje mu oba raporty?kula, która zabiła Stevena a zapewne także te, które zabiły pozostałych dwóch żołnierzy wystrzelona była z pistoletu, który dał mu John i on jest jedyną osobą, która mu zagraża?przynajmniej tak mu się wydawało?jej nic nie obchodzi jak on to zrobi, ale lepiej będzie dla niego, jeśli skontaktuje się z Porterem i ostrzeże go przed niebezpieczeństwem?jeśli nie, to ona z tymi raportami pójdzie wyżej?i jeszcze jedno- te raporty jeszcze ktoś widział?