Jaka jest współczesna rodzina? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Możemy spotkać wiele rodzajów rodzin, sposobów traktowania dzieci i problemów panujących w gronie rodzinnym. Można spotkać rodziny, które zrobią wszystko, aby dzieciom nie zabrakło jedzenia, żywności. Starają się otoczyć je troską i miłością. Ale są też takie, w których rodzice pozostawiają dziecko samemu sobie, przez co może szybko dostać się pod niewłaściwe wpływy społeczeństwa. Gdy rodzice nie zwracają uwagi na dziecko, nie otaczają go miłością szuka ono tego gdzie indziej.

Zagrożenia współczesnej rodziny to przede wszystkim: alkoholizm, odrzucenie tradycji obowiązujących w kraju, aborcja, eutanazja, demoralizacja oraz pornografia. Obecnie można zauważyć wiele zmian w rodzinie, takich jak:

Autorytet ojca zaczyna mieć coraz mniejsze znaczenie,
Wzrasta liczba rozwodów,
Coraz częściej małżonkowie wzajemnie się zdradzają, lub czyni to jedno z nich, wzrasta liczba pozamałżeńskich stosunków seksualnych,
Zmniejszenie rozmiaru rodziny, coraz modniejsze jest wychowywanie tylko jednego dziecka,
Matki decydują się na pracę zawodową, odkładają rodzenie dzieci na potem,
Zanika religia, spada liczba osób wierzących,
Dzieci „robią co chcą” ze swoim wyglądem, manifestują swoją osobowość na różne sposoby.
Można zaobserwować coraz większe bezrobocie, trudne warunki materialne.