Na czym polega teoria wymiany

Termin teoria wymiany zapewne większości z nas niewiele mówi, chyba że socjologom lub takim osobom, które są zainteresowane temtyką socjologiczną. Zorientowałam się nieco w temacie i postanowiłam napisać, czym dokładniej jest teoria wymiany.
Teoria wymiany to najprościej mówiąc zespół teorii, opisujących świat społeczny jako układ wymiany dóbr materialnych i niematerialnych pomiędzy jednostkami. Czasem w ramach wymiany można zaoferować coś co ma wartość pieniężną, ale często jest to np. wdzięcznosć czy szacunek majace niematerialny charakter. Teoria wymiany powstała w reakcji na funkcjonalizm, który koncentruje się wokół wpływu danego zjawiska na całość systemu. Według George’a Homansa teoria wymiany jest to zachowanie społeczne jest wymianą dóbr materialnych, ale i niematerialnych, takich jak symbole aprobaty i prestiżu. Teoria wymiany została sformułowana również przez Petera Blaua, ktory mówi o tym, że im więcej nagród oczekuje jednostka za wykonanie zadania, tym mniej wartościowa jest ta czynność. O teorii wymiany mowi też psychologia społeczna, określając iż człowiek często zobowiazany jest do wzajemności, czyli ofiarowywaniu komuś czegoś, co sami otrzymaliśmy.
Mam nadzieję, że chociaż nieco zarysowałam tematykę o jakiej mówi teoria wymiany i stała się ona bardziej zrozumiała. Bliżej o tym zagadnieniu można poczytać w fachowej literaturze socjologicznej, sporo artukułów na ten temat jest również dostępnych w internecie.